Яку суму податкового вирахування можна отримати?

Сума вирахування розраховується громадянами самостійно. Для її визначення законодавством встановлені не тільки правила, а й деякі обмеження.

Що це таке?

Відрахування покликані знижувати податковий тягар, возлагаемое на громадян. За їх рахунок за певних обставин можна звільнити себе від сплати ПДФО, або повернути виплачений державі податок.

Податкові відрахування надаються при несенні громадянами окремих видів витрат:

 • придбання і спорудження житла, в тому числі з використанням кредитних коштів;
 • оплата медичних та освітніх послуг;
 • деякі інші.

Хто може претендувати?

Податковими відрахуваннями користуються громадяни, які отримують офіційний дохід і сплачують з нього податки. Згідно закону, вони обов'язково повинні бути податковими резидентами РФ.

Умови визнання такого статусу встановлені ст. 207 НК РФ: постійне перебування на російській території не менше 183 днів протягом року.

Наявність громадянства РФ не тягне за собою автоматичного визнання особи податковим резидентом.

Скористатися однією з різновидів вирахування має право пенсіонери. Їм держава дозволяє переносити залишок повернення по житлу на три роки, що передують купівлі. З 2014 року дане правило діє і щодо непрацюючих пенсіонерів. Чим раніше людина звернутися в ИФНС, тим більше він зможе повернути податку.

Отже, для використання податкового відрахування необхідно дотримання наступних умов:

 • наявність сплаченого до бюджету прибуткового податку;
 • проживання у Росії протягом 183 днів і більше;
 • документальне підтвердження витрат на соціальні послуги (навчання, лікування, придбання житлової нерухомості.

Законодавча база

Нормативно-правовою базою регулювання процедури надання податкових вирахувань є друга частина НК РФ. Соціальні відрахування регламентовані статтею 219, майнові – стаття 220.

З окремих питань видаються спеціальні закони та підзаконні акти. Наприклад, для визначення суми вирахування на лікування в урядовій Постанові № 201, введеному в дію в 2001 році, представлений список дорогих послуг.

Сума податкового вирахування

Прибутковий податок у Росії стягується за ставкою 13%. У зв'язку з тим, що відрахування являє собою його повернення, то він цим і обмежується розміром.

Повертати можна не більше 13% витрат у наступних максимальних межах:

 • на купівлю житла – максимум з 2 мільйонів рублів за все життя;
 • на сплату іпотеки – не більше, ніж з 3 мільйонів рублів (якщо кредит оформлений в 2014 році і пізніше, на взяті раніше позики подібних обмежень не встановлено);
 • на оплату навчання, лікування – не більше, ніж з 120 000 рублів на рік (за дорогого лікування таке обмеження не діє);
 • на освітні послуги для дитини – максимум з 50 000 рублів щорічно.

Якщо сума ПДФО, перерахованого в бюджет за певний рік, менше максимально можливого відрахування, то по житлу залишок переноситься на майбутнє. За лікування та навчання повернення проводиться в розмірі сплаченого податку (перенесення залишку не передбачено).

При купівлі квартири

У розрахунках слід врахувати такі суттєві моменти:

 1. По-перше, максимальна сума податкового вирахування при купівлі квартири: 130 000 рублів (якщо житло оформлено до 2008 року) і 260 000 рублів (якщо операція здійснена у 2008 році і пізніше).
 2. По-друге, якщо квартира куплена в 2014 році і пізніше, отримувати відрахування можна в повному обсязі протягом усього життя. Приміром, вартість купленої у січні 2014 року кімнати – 550 000 рублів. Вирахування по ній становить 71 500 рублів. Залишком у 188 500 рублів (260 000 – 71 500 можна скористатися при наступних покупках житлової нерухомості до повного вичерпання. По операціях до 2014 року повернення оформляється тільки по одному об'єкту. Навіть, якщо сума становитиме 5-10 тисяч рублів, залишок не можна перенести на наступні покупки.
 3. По-третє, при придбанні квартири в новобудові без оздоблення крім її вартості квартири до витрат можна приймати витрати на ремонт (будівельні матеріали і роботи). По вторинному житлу робити цього не можна.

Окремої уваги заслуговують ситуації з частковою власністю. Сума податкового вирахування в такому разі визначається відповідно розмірам часток. Наприклад, на одного з подружжя оформлена ¼ квартири, яка коштує 2 400 000 рублів. Отже, майновий вирахування з нею він зможе отримати в розмірі 78 000 рублів (2 400 000 /4 * 13%).

З 2014 року батьки отримали право на використання майнового вирахування при оформленні квартири на дитину, якщо раніше не повертали ПДФО за своє житло. За дитиною право на вирахування залишається. У майбутньому він зможе скористатися ним самостійно.

За відсотками іпотеки

Повернути 13% з суми сплачених кредитних відсотків можна з будь-якого придбаного житла. Приміром, якщо в іпотеку оформлені три квартири, платник податків має право скористатися вирахуванням будь-якого з них на свій вибір.

Кредит повинен носити цільовий характер – виданий саме на придбання або будівництво житла. По позиці, отриманого на інші цілі, наприклад, звичайним споживчим кредитом, використовувати вирахування не вдасться, навіть якщо фактично гроші витрачені на нерухомість.

При рефінансуванні право на майновий вирахування не втрачається. Його дозволяється продовжувати отримувати за новим кредитним договором, якщо в ньому вказано на «перекредитування».

За медичні послуги

Щоб відшкодувати витрати на лікування (своє, дітей, батьків), необхідно мати документальне підтвердження його оплати. Гроші повертаються в межах ПДФО, сплаченого в тому році, коли понесені витрати. Приміром, повернути податок за 2020 рік неможливо при оплаті лікування в 2015 році.

Максимально можливий період отримання вирахування – 3 роки, що передують року звернення в ИФНС.

Так, якщо медичні послуги оплачені в 2020 році, то подати на відшкодування ним витрат можна в 2020-2021 роках. Відповідно, в цьому ж році можна подати на вирахування за 2015-2017 роки.
За навчання

Держава компенсує витрати на будь освіта (основний, додатковий, курси) в будь-якому навчальному закладі (інституті, автошколі, організації з підвищення кваліфікації). Головна умова – наявність у нього ліцензії.

Навчання може проходити в будь-якій формі: денної, заочної, змішаної. Сума повернення обмежується 15 600 рублів за один рік і розміром сплаченого за цей період ПДФО. Тому дороге навчання вигідніше оплачувати за роками, а не єдиним платежем.

На дитину

Відрахування на дитини надається при проходженні їм платного навчання або лікування. Документи повинні бути оформлені на батька. Форма навчання допускається тільки очна. Також встановлено обмеження за віком – за дітей не старше 24 років.

Якщо дитина вступив в шлюб раніше, батько не зможе скористатися вирахуванням за нього.

Повернення здійснюється за навчання у будь-якому освітньому закладі: дитячому садку, школі (загальноосвітньої, музичної, спортивної тощо), спеціалізованому навчальному комбінаті, університеті та ін.

Як розрахувати?

Всі податкові відрахування розраховуються за простою єдиній формулі: «Витрати * 13%».
Різниця полягає тільки в обмеження максимальних сум по кожному виду вирахування і перенесення залишків при купівлі нерухомості.

Приклад розрахунку. Василькова Р. Ю. в 2020 році купила квартиру за 1 850 000 рублів в іпотеку. За минулий рік жінка заплатила:

 • іпотечні відсотки в сумі 135 000 рублів;
 • за навчання сина в спортивній школі – 42 000 рублів;
 • за навчання дочки в інституті – 89 000 рублів;
 • за лікування зубів – 24 000 рублів.

Проведемо розрахунки. Соціальні відрахування: 42 000 * 13% (за сина) + 6 500 (за дочку) + (3 120 за себе) = 15 080 (рублів). За донька Василькова Р. Ю. отримає максимально допустиму суму.

Після застосування соціальних відрахувань, їй можна оформити на повернення за покупку квартири:
1 850 000 * 13% + 135 000 * 13% = 240 500 + 17 550 = 258 050 (рублів).

Роботодавець сплатив за жінку ПДФО за 2020 рік у розмірі 56 000 рублів. Тому вона може повернути за цей період 15 080 рублів (по соціальних послуг) та 40 920 рублів (56 000 – 15 080) (за покупку житла). Залишок майнового вирахування 217 130 рублів (258 050 – 40 920) перенесеться на наступний рік. Зверніть увагу, вартість квартири, купленої Васильковим З. Ю. менше 2 000 000 рублів. Різницю в 150 000 рублів вона вправі використовувати у майбутньому при покупці іншого житла.

Які документи потрібні для отримання?

Список документів на 2020 рік наступний:

 • ксерокопія паспорта;
 • копії документів, що підтверджують право на відрахування (про понесених витратах, надані послуги або здійснену операцію (купівлі-продажу, іпотеки);
 • довідка про доходи відповідного року (форма 2-ПДФО);
 • копія свідоцтва ІПН;
 • податкова декларація, складена за формою 3-НДФЛ;
 • заяву з розрахованою сумою повернутого податку та банківськими реквізитами.

В окремих випадках список документів розширюється. Наприклад, при часткової власності необхідно надати заяву на розподіл вирахування або при отриманні вирахування за дитину – свідоцтво про народження.

Як оформити і куди звертатися?

Найпопулярніший спосіб отримання вирахування – через податкову інспекцію. Він передбачає проходження наступних етапів:

 1. Збір документації.
 2. Оформлення декларації (форма 3-ПДФО) і заяви.
 3. Подання підготовленого пакету документів в ИФНС.

Після податкової перевірки, на яку за законом йде не більше 3-х місяців, гроші зараховуються у місячний строк на рахунок заявника. При виявленні помилок термін може збільшитися. Чим раніше буде подана коригуюча декларація, тим швидше здійснюється повернення грошових коштів.

Декларацію з заявою можна скласти від руки, у спеціалізованій комп'ютерній програмі або онлайн. Подаються вони аналогічно:

 • при особистому зверненні в ИФНС;
 • надсиланням поштою;
 • в інтерактивному режимі на сайті ФНС або ЕПГУ.

Як отримати виплати у роботодавця?

Відрахування на лікування, навчання, купівлю квартири, дозволено оформлювати у власного роботодавця. Замість перерахування єдиної суми, з зарплати перестануть віднімати ПДФО до моменту, поки не буде вичерпано покладений вирахування.

Процедура виглядає наступним чином:

 1. Підготовка документів, що підтверджують витрати, і здача їх в ИФНС.
 2. Отримання податкового органу документального підтвердження (повідомлення) про наявність права на відрахування.
 3. Подача повідомлення і написання заяви до бухгалтерії за місцем роботи.

Варіант отримання податкового вирахування кожен громадянин вибирає сам. На роботі його дія почнеться швидше. В ИФНС оформлення можливе тільки по закінченні року, а сума перераховується відразу за весь минулий період (1-3 року).

На відео про оформлення повернення

Читай також: