Складання протоколу зборів власників житла багатоквартирного будинку

Головним органом управління будинком є загальні збори, воно ведеться за встановленими законом правилами в 2020 році. А для підтвердження розв'язуваних суспільством нагальних для мешканців питань необхідно грамотно оформити протокол зборів власників житла багатоквартирного будинку.

Щоб управління будинком було ефективним, а прийняті рішення можна було втілити в життя, мешканці повинні скласти кворум, тобто кількість присутніх на зборах громадян має бути одно або складати більше половини всіх власників квартир.

Що це таке?

Якщо уважно вивчити житлове законодавство, то виходячи з норми ч. 1 ст. 46 ЖК, будь загальні збори власників повинно оформлятися протоколом, форма документа офіційно не затверджена.

Зазвичай його пише від руки обраний товариством секретар, він послідовно записує всі події, що відбуваються при проведенні зборів:

 • Дату, місце та час проведення.
 • Кількість власників, які беруть участь у прийнятті важливих рішень.
 • Особисті і паспортні дані.
 • Які виносяться на збори питання, результати голосування по кожному з них.

По закінченню спільного засідання протокол підписують секретар, обраний голосуванням голова та члени громадської комісії, що відповідають за інформування та збір мешканців у потрібний час за рішенням важливих питань з управління будинком.

Всі протоколи зборів зберігаються у відповідальної особи (старшого по будинку, представника ініціативної групи) не менше трьох років. Це важливі документи, які зможуть довести, що мешканцями прийнято конкретне рішення на поставлені питання шляхом голосування.

Щоб збори вважаються такими, що відбулися, кожен власник, який бере участь у зборах, зобов'язаний поставити свій підпис у реєстрі власників будинку навпроти номера займаної квартири. Цей список обов'язково додається до протоколу засідання.

В ньому окремим рядком можуть знаходитися відомості про обраний особі головуючого, секретаря та членів лічильної комісії. Це допоможе надалі уникнути різночитання і виникнення конфліктних ситуацій.

Якщо для вирішення актуальних питань необхідно запросити представників місцевої адміністрації або контролюючих органів, то їх дані повинні відображатися в додатку до протоколу зборів.

Навіщо оформляти?

Тільки задокументовані протоколом рішення можуть мати юридичне значення, вони можуть бути корисні у багатьох спірних ситуаціях:

 • Якщо кимось із мешканців категорично не приймається винесене рішення, то на підставі оформленого протоколу його можна буде оскаржити в судовому органі або примусити власника квартири виконувати його. Наприклад, якщо прийнято постанову про внесення додаткових коштів на ремонт всього будинку, то судовими приставами це буде зроблено в примусовому порядку.
 • Якщо хтось з власників веде протиправну діяльність, осуждаемую на зборах і внесену в протокол, то його на підставі цього документа можна притягнути до судової відповідальності.
 • Протоколи можна в будь-який момент підняти і переглянути вже прийняті товариством рішення, і, якщо вони не виконуються відповідальними особами, нагадати їм про їх обов'язки, а то й притягнути до адміністративної відповідальності.

Брати участь у загальних зборах можуть не тільки самі власники квартир, але і їх законні представники з рукописної довіреності із зазначенням повноважень: наприклад, праинимать участь у голосуванні у виборі того чи іншого важливого для мешканців рішення. Це правило стосується і неповнолітніх власників нерухомості: за них рішення можуть приймати їх батьки, опікуни або піклувальники.

Протокол зборів власників житла багатоквартирного будинку

Стандартний бланк протоколу оформляється за наступними правилами:

 • У верхній правій частині аркуша прописують адреса житлового будови, місце проведення, наприклад, в приміщенні адміністрації КК, час та відомості про ініціатора спільного засідання.
 • Потім підписують назва документа: Протокол зборів № ...
 • Відомості про обраний особі головуючого, членів комісії, представників інших організацій або керуючої компанії.
 • Тип засідання – термінове або чергове.
 • Потім йде описова частина: скільки людей зареєструвалося, загальна кількість мешканців, хто буде приймати рішення по довіреності, які питання підлягають розгляду.
 • В основній частині протоколу прописують ті питання, які поставлені на повістці дня, окремо по пунктах: слухали (такий-то питання...), голосувало стільки-то осіб, прийнято таке рішення.

По закінченні засідання проставляються підписи головуючого на зборах особи, членів комісії, запрошених осіб.

Зразок примірного протоколу загальних зборів власників багатоквартирного будинку можна подивитися за цим посиланням.

Остаточний варіант протоколу повинен бути оформлений не пізніше 10 діб з моменту його проведення.

Питання, що розглядаються на зборах

Коло розв'язуваних загальними зборами власників житла проблем великий, до них можуть належати:

 • Створення товариства з власників квартир будинку.
 • Визначення завдань щодо організації роботи товариства.
 • Відсторонення від обов'язків керуючого будинком складу керівництва компанії, вибір іншої організації.
 • Вирішення питань щодо благоустрою прибудинкової території, організація місць для паркування автомобілів власників квартир, будівництво та облаштування підсобних приміщень, будівель для потреб усіх мешканців.
 • Визначення терміну проведення капітального ремонту, необхідність оновлення місць загального користування: під'їздів, підвалів, горищ, ремонт важливих об'єктів, наприклад термінове оновлення даху будинку.
 • Винесення на обговорення постачання життєво важливих ресурсів безпосередньо, минаючи посередницькі організації і компанії.
 • Рішення проблем з експлуатацією загальнобудинкового обладнання ефективно і без втрат.
 • Організація графіка прибирання загальної прибудинкової території, посадка зелених насаджень та квітів, розбивка клумб і квітників спільними зусиллями мешканців.
 • Притягнення до відповідальності недбайливих платників на загальнобудинкові потреби, рішення проблем з керуючою компанією, халатно ставиться до своїх прямих обов'язків.

Насправді можуть вирішуватися загальними зборами найрізноманітніші питання, що стосуються кожного мешканця будинку, так і всього комунального господарства.

 

Правила заповнення

Оскільки цей документ буде основою для визначення кількості тих, хто проголосував осіб, то у ньому обов'язково має знайти відображення число учасників зборів, кількість направлених власникам квартир повідомлень і скільки їх повернулося назад (або власників не застали вдома, або вони відмовилися брати участь у засіданні).

Всі цифри пишуться обов'язково в 2 варіантах, в тому числі і прописом.

Слід зазначити, яка площа належить присутнім і відсутнім громадянам – це важливо для обгрунтування прийняття рішень щодо голосування.

Вказують, яким способом було голосування – очною, заочною або змішаним. Для заочних рішень зазначається остання дата прийому бюлетенів, та перелік осіб, які займалися підрахунком. Усі бюлетені, на підставі яких приймалося рішення, повинні додаватися до протоколу засідання.
Після оформлення всіх формальностей, його підписує голова і учасники лічильної бригади, секретар засідання. Проставляється дата оформлення та місце його проведення.

На відео про проведення зборів

Читай також: