Договір оренди земельної ділянки

Щоб оформити угоду щодо укладення договору оренди, необхідно виконати ряд нескладних дій.

Вони полягають в наступному:

 1. Подача заяви в муніципальні органи (якщо орендодавцем виступає держава).
 2. Виклик фахівця, який проведе межування землі.
 3. Підписання договору.

Якщо земля орендується у приватної особи, то необхідно звернутися в агентство, яке підбере ділянку.

Загальні відомості

Договір оренди земельної ділянки дозволяється продовжувати. Як продовжити його? Спочатку має завершитися термін дії угоди. Якщо перед орендою проводилися торги, то вони проводяться і в цей раз.

Якщо попередній орендар справно виконував свої обов'язки, то у нього є перевага над іншими претендентами. Для цього за 1 місяць до закінчення строку дії документа необхідно повідомити (у письмовій формі) орендодавця про намір продовжити договір.

Законодавча база

Поняття договору оренди міститься у статті 606 Цивільного кодексу. Згідно статті 608 Цивільного кодексу, орендодавцем може бути лише власник землі. У відповідності з статтею 609 ЦК, договір необхідно реєструвати.

Згідно зі статтею 22 Земельного кодексу, орендарем можуть виступати і іноземні громадяни.

Договір оренди земельної ділянки

Договір оренди необхідно складати відповідно до вимог законодавства. В іншому випадку його можуть не зареєструвати в Реєстрі. У складанні документа немає нічого складного.

Як правильно скласти?

Складаючи договір оренди земельної ділянки, необхідно бути особливо уважним при вказівці прав і обов'язків сторін, оскільки саме ці пункти стосуються дій сторін, порушуючи які, угоду можна буде розірвати раніше терміну.

В угоді вказати:

 • назва документа і дату його складання;
 • детальну інформацію про сторони – особисті та паспортні дані, адресу та інше;
 • номер ділянки в Кадастрі, її площа та адреса, наявність будівель;
 • тривалість оренди – розмір суми, порядок оплати;
 • призначення землі;
 • умови, за якими документ може бути розірваний достроково;
 • відомості про обмеження та обтяження (за наявності);
 • відповідальність сторін.

Ці пункти є обов'язковими. За бажанням сторони можуть внести додаткові відомості.

Предмет

Згідно з чинними нормами закону, необхідно дати чітке визначення предмета угоди. Тобто, у договорі має бути чітка і вірна інформація, щоб у разі виникнення спорів можна було ідентифікувати ділянку.

В угоді відобразити такі дані:

 • точна адреса розташування ділянки;
 • його розмір;
 • номер в Кадастрі;
 • план ділянки;
 • докладний опис.

Тобто, висвітлити всі відомості, які допоможуть розпізнати конкретну земельну ділянку.

Права та обов'язки сторін

У обох сторін договору є як права, так і обов'язки.

Права орендаря наступні:

 • використання підземної води або водойм, які знаходяться на орендованій ділянці, у власних цілях;
 • збут вирощеної продукції і отримання від неї прибуток;
 • зведення на ділянці будівель;
 • по закінченні строку дії угоди укладення нового;
 • передача своїх прав і обов'язків третім особам;
 • вимога дострокового розірвання договору;
 • здійснення інших прав, стосовно ділянки, які дозволені законом.

Обов'язки:

 • використання ділянки землі, згідно з його цільовим призначенням;
 • збереження межових знаків, встановлених на ділянці;
 • охорона землі;
 • своєчасна плата за оренду;
 • ведення порядку;
 • виконання інших вимог, закріплених законодавством.

Права орендодавця:

 • здійснення контролю по використанню та охороні земельної ділянки;
 • вимога розірвати угоду раніше терміну;
 • вимога відшкодувати збитки, завдані землі – зниження якості грунту, погіршення екологічної ситуації та інше;
 • зміна плати за оренду 1 раз в рік.

В обов'язки входить:

 • передача орендарю землі в тому стані, яке зазначено в договорі;
 • сприяння орендареві у заявці на виконання робіт, необхідних для благоустрою земельної ділянки;
 • відшкодування витрат наймача, понесених на поліпшення якості ґрунту та благоустрій землі.

Ці права і обов'язки регулюються нормативними актами, тому їх виконання обов'язкове.

Істотні умови

Єдина істотна умова – зазначення предмета, іншими словами, самої земельної ділянки, як предмета угоди. Наступне умова – термін договору. Якщо він не буде вказано в документі, то угода вважається укладеною на невстановлений період.

Максимальна тривалість безстрокової угоди – 49 років. Якщо ці пункти не будуть зазначені, то згідно закону це стане причиною розірвання договору або відмови в його реєстрації.

Відповідальність

За невиконання умов договору (або неналежне виконання) сторона несе відповідальність. Якщо порушення сталося не з її вини, то сторона звільняється від відповідальності. Тільки це потрібно буде довести.

Орендодавець повністю відповідає за ті недоліки, які перешкоджають використанню землі належним чином.

Зразок договору оренди земельної ділянки тут.

Реєстрація

Реєстрація договору оренди земельної ділянки в Росреестре обов'язкове. Після реєстрації договір вважається укладеним.

Алгоритм дій такий:

 1. Підготовка пакету документації для здачі в Реєстр. Сюди входить паспорт, заяву і договір.
 2. Оплата мита.
 3. Подача документів.
 4. Отримання угоди з печаткою, що підтверджує завершення процедури.

Після здійснення цих дій договір вступає в законну силу.

Чи треба платити держмито?

Будь-які реєстраційні дії обкладаються державним митом.

Розмір її залежить від статусу сторін. Фізичні особи сплачують 2 тисячі рублів, юридичні – 22 тисячі рублів. Якщо орендується сільськогосподарська земля, то розмір збору становить 350 рублів.

Квитанцію про сплату державного мита необхідно зберегти і додати до пакету документації при подачі заяви.

Порядок розірвання

Як вже говорилося, угоду можна розірвати раніше терміну. Підставами для цього виступають:

 • невиконання обов'язків;
 • втрата актуальності деяких пунктів;
 • використання ділянки не за призначенням;
 • нанесення шкоди грунті;
 • відсутність проведення робіт, які передбачені угодою;
 • порушення санітарії;
 • земля була вилучена для потреб держави.

Розірвати угоду можна за власним згодою сторін або за судовим рішенням. Односторонній порядок розірвання законодавством не дозволяється.

Таким чином, договір оренди земельної ділянки є обов'язковим документом при передачі землі від однієї сторони до іншої. Реєструють його в Росреестре. За виконання умов угоди сторони несуть відповідальність.

На відео про питання оренди землі

Читай також: